Sidor

tisdag 24 januari 2012

Inslag i Radio Gävleborg om Högskolan Gävleborg..

Här hittar du inslaget i Radio Gävleborg om Högskolan i Gävle där du kan höra min uppfattning om att vi borde ha ett universitet i länet.

Min uppfattning är att Högskolan snarast borde göra en utredning över fördelar och nackdelar med ett samgående med ett universitet som Högskolan på Gotland har gjort. Det är bara när det finns ett objektivt underlag med hot och möjligheter - fördelar och nackdelar som man kan uttala sig så kategoriskt som socialdemokraterna i länet gör. Att inte göra en sådan utredning och ansöka om de statliga medel som finns för en sådan utredning är att bidra till att länet kan förlora en viktig möjlighet till ett universitet.

Inga kommentarer: