Sidor

tisdag 24 januari 2012

Ordföranden i Regionförbundet Sven-Åke Thoresen gör utspel mot regeringen utan att förankra en viktig uppfattning om högre utbildning i Regionförbundets styrelse eller AU

Idag kommer Radio Gävleborg att ta upp frågan om tillgång till högre utbildning i sitt program Fokus och jag och Sven-Åke Thoresen diskuterade just frågan i en inspelning.

I brevet till regeringen så skriver bl a Thoresen under på att:

"Som valda företrädare för våra regioner vill vi uttrycka en stark oro för den omfördelning av medel som nu sker från ett flertal högskolor till storstads-områdenas universitet. Vi upplever att omfördelningen sker utan politisk debatt i riksdagen eller förankring i de drabbade regionerna".
 
Det här skulle självfallet få större trovärdighet om Thoresen själv hade tagit upp frågan i Regionfullmäktige Regionstyrelse eller AU inom Regionförbundet, vilket han inte har gjort, i vart fall inte med företrädare för Moderaterna, som innehar vice ordförandeposten i Regionförbundet eller med Folkpartiets representant. Det är i sig olyckligt därför hur länet ska förhålla sig i den här frågan är av extremt stor betydelse och huvudfrågan för mig är att Gävleborgs län borde ha ett universitet verksamt i länet.
 
Regeringen har också avsatt medel för att Högskolorna ska kunna utreda fördelarna eller nackdelarna med att slå sig samman med universitet och enligt min uppfattning vore det ansvarslöst att inte pröva det.
 
 

Inga kommentarer: