Sidor

fredag 9 december 2022

Många duktiga moderata ledamöter i nämnder styrelser och bolag kommer att ge det socialistiska styret i Gävle en blå vägg! Här är våra ledamöter och ersättare i Gävle kommun.

 Som du vet röstade Gävleborna blått i årets val även till kommunfullmäktige men trots det kommer socialdemokraterna att styra kommunen. Det beror på att Per-Åke Fredriksson Liberalerna och Lili Andre Kristdemokraterna i Gävle ger bort sina mandat till Socialdemokraterna och därmed makten. 

Varje parti är ansvarigt för sina vägval och sin politik framåt men nu får vi arbeta för ett maktskifte i Gävle utan partier som hellre ger bort sina mandat i kommunfullmäktige än för en borgerlig politik. 

Socialdemokraterna och deras stödpartier kommer att möta en blå vägg i kommunfullmäktige nämnder bolag och styrelser. Det är skickliga pålästa och engagerade moderater som kommer att göra allt för att vrida politiken i rätt riktning i kommunen.

Jag har haft förmånen att vara sammankallande i valberedningen och vårt förslag antogs i sin helhet av kommunfullmäktigegruppen häromkvällen.

1.     Valberedningen

 

Valberedningens sammankallande Lars Beckman föredrog valberedningens arbete med att tillsätta representanter i nämnder, bolag, stiftelser och revision.

 

Fullmäktigegruppen valde att välja följande personer till följande uppdrag:

 

Kommunstyrelsen

 

Ledamöter:

 

William Elofsson tillika andre vice ordförande        

Pekka Seitola, tillika andra kommunalråd

Margaretha Larsson

 

Ersättare:

 

Zarah Asgari

Anders Hemlin

Julia Söderström

 

Utbildningsnämnden

 

Ledamöter:

 

Mikael Hillman tillika andre vice ordförande          

Peter Hallgren Stjerndorff

Lotta Söderström

 

Ersättare:

 

William Wigren

Paula Larsson

 


Samhällsbyggnadsnämnden

 

Ledamöter:

 

Mikael Brodin tillika andre vice ordförande            

Bengt Nises

Maria Lundin

 

 

Ersättare:

 

Henrik Ahlstedt

Ulf Björn

 

  

Kultur- och fritidsnämnden

 

Ledamöter:

 

Niclas Bornegrim tillika andre vice ordförande       

Maria Makbule Colak

Birgitta Bienitz

 

Ersättare:

 

Göran Lindström

Mars Chikhmous

 

 

Socialnämnden

 

Ledamöter:

 

Ewa Marja Andersson tillika andre vice ordförande

Petter Mörck

Cecilia Ajanovic

 

Ersättare:

 

Lise Lotte Vanler

Christina Brolin

 

Omvårdnadsnämnden

 

Ledamöter:

 

Anders Jansson Gladh tillika andre vice ordförande                    

Eva Enmarker

Gun Lundberg

 

Ersättare:

 

Artan Dhiblawe

Eiran Cooper

 

 

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

 

Ledamöter:

 

Peter Johansson tillika andre vice ordförande       

Patrik Carlsten

Christina Wilkensson

 

Ersättare:

 

Daniel Aprili

Kerstin Brannerydh

  

 

Jävsnämnden

 

Ledamöter:

 

Gun Lundberg tillika andre vice ordförande           

 

Ersättare:

 

Christian Gruffman

 

 

Valnämnden

 

Ledamöter:

 

Roland Nilsson tillika andre vice ordförande          

Birgittha Bjerkén

 

Ersättare:

 

Barbro Frid

 

 

Överförmyndarnämnden

 

Ledamöter:

 

Birgitta Bienitz tillika andre vice ordförande           

 

Ersättare:

 

Andreas Sjöberg

 

 

Gävle Stadshus AB samt Gävle parkeringsservice

 

Ledamöter:

 

Pekka Seitola tillika andre vice ordförande

William Elofsson

 

Suppleant:

 

Margaretha Larsson

 

 

Gavlegårdarna

 

Ledamöter:

 

Petri Ekorre tillika andre vice ordförande              

Solveig Nilsson Osséen

 

Suppleant:

 

Lisa Norling

 

 

 

 

Gävle Energi

 

Ledamöter:

 

Anders Fogeus tillika andre vice ordförande         

Roland Nilsson

 

Suppleant:

 

Ewa Marja Andersson

 

 

Gavlefastigheter

 

Ledamöter:

 

Michael Agerbring tillika andre vice ordförande     

Jonas Brindmark

 

Suppleant:

 

Birgitta Juhlin

 

 

Gävle Hamn

 

Ledamöter:

 

Alexander Lindqvist tillika andre vice ordförande   

Birgittha Bjerkén

 

Suppleant:

 

Michael Schilling

 

 

Gävle vatten

 

Ledamot:

 

Ola Nilsson

 

 

Gästrike Återvinnare

 

Ledamot:

 

Mikael Hillman

 

Ersättare:

 

Julia Söderström

 

  

Gästrike Räddningstjänst

 

Ledamot:

 

Niclas Bornegrim

 

Ersättare:

 

William Wigren

 

 

Svenska kommunförsäkrings AB

 

Ersättare:

 

Pekka Seitola

 

 

Revisorer för revisorskollegiet

 

Ledamot:

 

Anders Fogeus

 

 

Fonden för mindre arbetarbostäder

 

Ledamot:

 

Thomas Söderlund

 

 

Fonden för större arbetarbostäder

 

Ledamot:

 

Jimmy Berggren

 

 

Kommunrevisionen

 

Ordförande:

 

Eva-Karin Caisa Hamilton

 

Revisor:

 

Kenneth Levin

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inga kommentarer: