Sidor

tisdag 14 juni 2022

Moderaterna presenterar förslag för att bekämpa släktbaserade kriminella nätverk.

 

Problemen med släktbaserade kriminella nätverk är mångfacetterade. Det handlar om allt från våld i hemmet, penningtvätt, och organiserad brottslighet till ekonomisk brottslighet och systematiskt bidragsfusk. Sverige ska aldrig acceptera parallella samhällsstrukturer. Därför presenterar Moderaterna idag ett 10-punktsprogram för att bekämpa släktbaserade kriminella nätverk.

 Moderaternas förslag: 

  1. Ge BRÅ i uppdrag att kartlägga de kriminella klaner som är aktiva i Sverige idag.
  2. Kriminalisera klanrättegångar och andra otillbörliga parallella rättsprocesser.
  3. Möjliggör preventiv avlyssning av kriminella klaner.
  4. Inrätta ett särskilt nationellt exit-program för medlemmar i kriminella klaner.
  5. Förbjud kusinäktenskap.
  6. Inrätta en särskild klanenhet inom Polisen enligt tysk modell.
  7. Fler barn som växer upp i kriminella klaner ska omhändertas.
  8. Möjliggör anonymitet för tjänstemän vid myndighetsbeslut som riktar sig mot medlemmar av kriminella klaner.
  9. Säkerhetspröva beslutsfattare på utbetalande myndigheter.
  10. Fler kriminella klanmedlemmar ska utvisas.

Inga kommentarer: