Sidor

måndag 17 april 2017

Det är viktigt att utrikesföddas kompetens tas tillvara både som medarbetare men även som företagare.

Företagarnas olika ordföranden i Hälsingland hakar på den RUT rapport som jag har tagit fram om utrikesfödda, och det i en debattartikel på Hela Hälsingland.

Vill du sett inslag i SVT Gävleborg från vårt rundabordssamtal så kan du se det här!

En längre artikel kan du läsa på Företagsbladets hemsida och den artikeln hittar du här!

Enigheten var stor vid samtalet och många konkreta förslag fördes fram:

• Attityden till både företagsamhet och arbete måste förbättras
• Det måste alltid löna sig att arbeta istället för att passivt leva på bidrag
• Det finns lediga arbeten inom många branscher men den sammantagna effekten av olika bidrag gör att det kan vara mer lönsamt att leva på bidrag istället för att arbeta. Konsekvensen blir att många inte söker de jobb som finns.
• Det är viktigt att lära sig svenska och att integreras i det svenska samhället
• Likaså att förstå värderingar och inställning till samhället är också mycket viktigt
Några röster:
- Kan man inte svenska så kan man varken arbeta eller driva företag.
- Idag tar det för lång tid efter det att man kommit till Sverige innan man kommer i kontakt med arbetslivet.
- Man borde både kunna arbeta och lära sig svenska samtidigt.
- På SFI kan en advokat från Ukraina gå i samma klass som någon som inte har några som helst läs- och skrivkunskaper, vilket visar hur dåligt dagens system fungerar.
Skatter har också en stor betydelse för företagen.
- Om man får behålla en större del av vinsten kan man utveckla sitt företag genom att göra investeringar i det egna företaget.
- De företag som är verksamma inom vård och omsorg är mycket oroliga för den vinstdebatt som förs. De förstår inte hur viktigt det är att även de här företagen också måste få bygga upp en ekonomisk buffert.
- Ett avslutande råd från är att politiker borde besöka bland annat England och Minnepolitis och ta reda på hur det kommer sig att så många blir företagare där istället för att vara en passiv bidragstagare som i Sverige. Vad kan ni politiker lära av er av dem?

Inga kommentarer: