Sidor

torsdag 13 april 2017

Ljuger ministern eller här hon okunnig om hur systemet fungerar med granskningsnämnden för radio och tv?


 Pressmeddelande: Ljuger ansvarigt statsråd eller är ministern okunnig om gällande regelverk?
 
Med anledning av att SVT Nyheter på sin webb namnpublicerat en undersköterska som larmat om brister i vården så ställde jag frågor till ansvarigt statsråd om vilka åtgärder hon är beredd att vidta.

Svaret är häpnadsväckande. Ministern hänvisar till att en anmälan kan göras till granskningsnämnden för radio och tv, men den möjligheten gäller inte webbpubliceringar hos SVT utan endast sändningar som skett i etern.

Den frågan reds ut här:

 
Ministerns skriver i sitt svar till mig:

Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.

I Medievärlden konstaterar Mårten Schultz;

"SVT:s artikel publiceras nämligen bara på internet. I textform. Precis som väldigt många andra texter som publiceras inom ramen för public services olika hemsidor. Och här har inget hänt sedan Agneta Lindblom Hulthén reagerade ett decennium bort.

Granskningsnämndens befogenheter har inte vidgats och svtnyheter.se är fortfarande inte en tryckt tidning inom PO:s granskning – trots att det finns andra sätt att inordna sig i det pressetiska systemet. Det kan göras genom en frivillig anmälan, under förutsättning att det finns till exempel en ansvarig utgivare (vilket det naturligtvis finns för SVT:s sidor). Åtskilliga nättidningar har också gjort detta; Dagens Juridik var först ut. Men SVT har valt att inte göra det. Liksom Sveriges Radio. I tio år har public service ställt sig utanför det medieetiska systemet.

 Det innebär att det fortfarande inte finns något organ som har tillsyn över medieetiken på webbplatserna hos public service. Vi talar här om några av landets mest inflytelserika publicistiska plattformar, finansierade av licenspengar."

 I en kommentar till statsrådet svar säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M)


- Svaret från ansvarigt statsråd är direkt anmärkningsvärt. Antingen vet inte ministern hur gällande regelverk fungerar eller så ljuger hon avsiktligt. Hon klargör inte heller hennes inställning till om svenska medborgare ska ha rätt eller inte till att vara anonym på internet eller i sociala medier. Det är mycket allvarligt att en ministern inte svarar korrekt på frågor till Sveriges Riksdag avslutar Lars Beckman.

 

Frågan och svaret hittar du här:

 

Inga kommentarer: