Sidor

måndag 27 februari 2017

Vad krävs för att jobben ska bli fler i Gävleborg och Sverige?

Vad krävs för att företagsklimatet i Sverige och Gävleborg ska förbättras och hur ska jobben kunna bli fler? Möte med Svenskt Näringsliv regionchef Lotta Pettersson i Gävleborg idag som kan ge inspel och svar på frågan. Det ska bli ett intressant möte.

Inga kommentarer: