Sidor

söndag 26 februari 2017

Pressmeddelande: Välkommet besked av regeringen att en kilometerskatt avvisas men hotet är inte avvärjt helt än!


Pressmeddelande:  För Sverige och Gävleborg är det skadligt för jobben och näringslivet med skatter på avstånd! Välkommen besked att utredning om kilometerskatt avvisas!

 
Igår sa företrädaren för regeringen Isabella Lövin (MP) till Dagens Nyheter att en vägslitageavgift / kilometerskatt ska införas i Sverige.  

 
Detta trots många varningar från näringslivet och regionala politiker från alla partier som är väl medvetna om att en skatt på avstånd i ett avlångt land skadar konkurrenskraften.
 
Idag säger finansminister Magdalena Andersson (S) att den utredning som presenteras kommande vecka om en kilometerskatt  inte ska införas till TT:
 

 
Motivet som Magdalena Andersson har är;

 – Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt.

 
Riksdagsledamot Lars Beckman (M) Gävleborg säger i ett uttalande maa av det besked som regeringen har kommit med idag:


-        Magdalena Andersson (S) har självklart rätt. En kilometerskatt i ett avlångt land som Sverige skulle allvarligt skada Sveriges konkurrenskraft. Genom att göra produkter dyrare genom inhemska skatter så blir det färre jobb i Sverige och Gävleborg. En kilometerskatt skulle inte bara drabba svenska åkare utan det skulle främst fördyra alla produkter som fraktas i Sverige. Det skadar svenska intressen och arbetstillfällen när produkterna blir dyrare.

-        Därför är det så allvarligt att Magdalena Andersson (S) säger att regeringen avser att återkomma med en annan utformad skatt på transporter i Sverige. Den utredning som har kostat skattebetalarna stora pengar borde aldrig ha tillsatts. Att konkurrenskraften försämras med ökade skatter behövs det inte någon statlig utredning för att konstatera säger Lars Beckman.

-        Det framstår som att regeringen inte har en tillräckligt väl samordning då det inom bara några dagar kommer helt motstridiga besked från mp/s regeringen genom olika medieutspel avslutar Lars Beckman (M)

 

För ytterligare kommentarer,

 

Kontakta

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M) Gävleborg

076 – 846 53 90

 

 

 

 

Inga kommentarer: