Sidor

måndag 27 februari 2017

Bra samtal om hur jobben kan bli fler i Gävleborg!

Möte på Näringslivets Hus i Gävle med Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv. Bra samtal om hur jobben kan bli fler och företagsamheten stärkas!

Inga kommentarer: