Sidor

torsdag 24 november 2016

Spärren sänks i Gävle för att komma in i kommunfullmäktige - den höjs inte. Missvisande i lokaltidningen.

Om du läser lokaltidningen i Gävle så kan du ha fått uppfattningen om att spärren till kommunfullmäktige införs eller höjs med anledning av att Gävle får en valkrets efter det kommande valet.

Jag har full respekt för att enskilda journalister inte kan sätta sig in i alla frågor som man skriver om, men just i demokrati och politikfrågor så tycker jag att man kan ställa kraven högre.

I Sverige så har vi haft en naturlig småpartispärr i Sverige i valen till landstings och kommunfullmäktige. Det skrev vi om i 2010 års vallagsutredning, som jag var ledamot i. En kompromiss mellan partierna när vi förhandlade om hur vi skulle agera när vi kom överens om att införa proportionella val var att vi skulle införa en procentspärr för mindre partier. Den linje som hade varit mest naturlig var att man hade haft 4 % i alla val. Det hade sannolikt väljarna accepterat som mest logiskt för det är få som tycker att valet till Sveriges Riksdag inte är demokratiskt. Det fanns dock inte någon majoritet för det i kommitten så kompromissen blev att 2 % införs som spärr i kommuner med en valkrets och 3 % i kommuner med valkretsar. Oavsett det så går det inte längre att dupera valresultatet genom att rita konstiga kartor som man hade gjort i exempelvis Gävle historiskt för att försöka påverka mandatfördelningen till kommunfullmäktige.

Det kommer därför att bli väsentligt lättare för (mindre och kanske helt nya partier i Gävle att komma in i kommunfullmäktige efter nästa val när den naturliga småpartispärren försvinner och gränsen för att komma in i kommunfullmäktige blir 2 %.

Så här står det ordagrant i propositionen;

För kommuner som i dag är indelade i valkretsar skulle en spärrnivå på 2 procent i vissa fall innebära
en påtaglig ökning av möjligheterna för små partier att ta plats i kommunfullmäktige. En nivå på 3 procent medför för dessa kommuner en mindre  förändring av dagens nivå och innebär enligt regeringens mening en bättre avvägning av spärrnivån för dem.
 
Det räcker med några tusen röster och knappt det för att få ett mandat i nästa val i KF så sannolikt kommer det in fler partier i kommunfullmäktige. Det kommer också att betyda att det blir än svårare att bilda majoritet i kommunfullmäktige om väljarna vill att det kommer in fler partier. Den tiden när det fanns ett stort parti som styrde och ställde är förbi. Vi i de politiska partierna - och inte minst media - har att vänja sig vid en helt ny tid när partierna kommer att samarbeta och förhandla i olika frågor och där makten kommer att innehas av de partier som förmår anpassa sig till den nya tiden, med hoppande majoriteter och kompromisser.
Inga kommentarer: