Sidor

måndag 28 november 2016

En flygskatt är direkt farlig för Sverige!

I helgen berättade miljöpartiet att man avser att gå vidare med en flygskatt i Sverige trots att den vore direkt skadlig för Sverige.

Det finns många rapporter och utredningar som visar att den har en mycket liten klimatnytta utan istället blir ytterligare en skattechock riktad mot svenska folket på cirka 3.5 miljarder.

WSP har på uppdrag av Svenskt Flyg gjort en samhällsekonomisk beräkning av en flygskatt som visar följande:


Potentiell vinst av en flygskatt:

 0,2% minskning av totala utsläpp

3,5 miljarder kr i skatteintäkter


Potentiell förlust av en flygskatt:

5,4 miljarder kr minskad BNP

3 miljarder kr i minskade skatteintäkter

5000 -10 000 färre arbetstillfällen

Försämrad tillgänglighet

Försämrad konkurrenskraft

Det betyder alltså att en flygskatt är betydligt mer skadlig för Sverige än vad man kanske kan tro vid en första anblick. Sedan kan man ju fundera över varför miljöpartiet och socialdemokraterna ogillar så mycket att vi kan transportera människor och gods i Sverige. Först har man chockhöjt drivmedelsskatterna i Sverige, och man planerar att införa såväl en kilometerskatt för tung trafik, som nu en flygskatt. Det är inte rimligt att en sekt från Södermalm - miljöpartiet - så allvarligt försvårar förutsättningarna för att bo och leva, och driva företag utanför 08 området.

Moderaterna säger nej till miljöpartiets och socialdemokraternas landsbygdsfientliga skatter, och ur miljösynpunkt borde även v mp och s göra detsamma.

Inga kommentarer: