Sidor

onsdag 26 mars 2014

Mitt svar till Inger Schörling publicerat på GD debatt.

Inger Schörling har skrivit under ett svar till mig idag om upphandlingen av vindskydd och toaletter som är publicerat i GD idag. Mitt svar till henne hittar du här!

Min erfarenhet sedan många år i kommunapolitiken i Gävle är att man måste läsa in sig i handlingarna noga och prata med de företag som berörs. Tyvärr så är det nödvändigt eftersom tjänstemännen som berörs av frågan  - fullt naturligt - kommer att ge sin version av historien, men inte nödvändigtvis den kompletta versionen.

I det här fallet så är det fakta att man inte har fört förhandlingar med två parter ända till slutet så nu kommer vi aldrig att få veta vilket avtal Gävle hade kunnat få. Vi vet inte heller vad kostnaden för de offentliga toaletterna kommer att bli, men det verkar ju som att Schörling tror att hon kan upphandla dem trots att avtalet förbjuder det.

Att avtala bort reklam för andra företag utom 1 i 15 år är inte en önskvärd situation. Det hade självklart varit bättre att i såfall dela upp Gävle så att fler hade kunnat vara med och bidra till samhällsinformation.

Det är också viktigt att utvärderingen av sådana här upphandlingar går rätt till. Det får aldrig finnas en misstanke om att beslut fattas på andra grunder än affärsmässiga.


Inga kommentarer: