Sidor

onsdag 11 december 2013

Glädjande statistik som visar att utrikesfödda och unga tjänat mest på sänkningen av momsen på mat på restauranger

Visita har skickat ut ett pressmeddelande som visar vilka som är vinnare på sänkningen av momsen på mat;

SCB presenterade idag den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) för 2012. Sysselsättningen för ungdomar (16-24 år) ökade med 3 procent. I hotell- och restaurangbranschen var ökningen hela 10,6 procent, vilket motsvarar en dryg tredjedel av alla nya ungdomsjobb.

– Restaurangbranschen var den bransch som anställde flest ungdomar under 2012. Det är en mycket viktig signal till våra politiker. Den sänkta momsen på restaurangmat har ökat sysselsättningen i restaurangbranschen och många av jobben har gått till ungdomar, säger Eva Östling, vd på Visita.

Hotell- och restaurang anställer utlandsfödda


Många utlandsfödda har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. I hotell- och restaurangbranschen är dock en stor del av de anställda och företagarna utlandsfödda. Under 2012 ökade antalet sysselsatta utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen med 7,8 procent.

– Arbetslösheten bland ungdomar och utlandsfödda kommer bli en av valets viktigaste frågor. SCBs siffror visar att restaurangbranschen är en mycket viktig aktör för att få in fler ungdomar och utlandsfödda in på arbetsmarknaden, säger Eva Östling.

Hotell- och restaurang växte kraftigt

Enligt SCB ökade sysselsättningen på hela arbetsmarknaden med 1,4 procent under 2012. I hotell- och restaurangbranschen var motsvarande ökning 6,7 procent.

Om statistiken

SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) mäter sysselsättningen för både arbetstagare och egenföretagare. RAMS bygger på inlämnade kontrolluppgifter och är en totalundersökning.

Inga kommentarer: