Sidor

söndag 16 juni 2013

Vårt gemensamma pressmeddelande om Ostkustbanan


Eniga om kravet på dubbelspår Ostkustbanan

Regeringen har idag mottagit Trafikverkets förslag till plan hur Sveriges transportsystem ska utvecklas de närmaste tolv åren.
Vi reagerar med besvikelse på att den önskade och nödvändiga satsningen på dubbelspår Gävle-Sundsvall helt saknas i Trafikverkets förslag. Någon enstaka mötesplats eller smärre åtgärd kan omöjligen ersätta ett dubbelspår. 
Vi står enade i kravet att ett dubbelspår sträckan Gävle-Sundsvall är nödvändigt snarast möjligt, och att detta måste komma med i den slutliga planen. Det handlar om hela Sveriges utveckling, eftersom den stora exporten av råvaror och produkter är helt beroende av en ordentligt förbättrad kapacitet genom nålsögat mellan Gävle och Sundsvall.
Sträckan är mycket viktig även i det internationella perspektivet, vilket EU tydligt framhåller.

Länets stora potential till utveckling är på väg att förlamas i och med att tågtrafiken för både person och gods ständigt har försämrats under de senaste åren. Ett dubbelspår Gävle-Sundsvall skulle ge den vitamininjektion som så väl behövs!
Sven-Åke Thoresen (S), Regionstyrelsens ordförande
Eva Tjernström(S), Landstingsstyrelsens ordförandePer Svedberg (S), Raimo Pärssinen (S), Åsa Lindestam (S), Elin Lundgren (S), Tomas Tobe´(M), Margareta Kjellin (M), Lars Beckman (M), Hans Backman (FP), Anders W Jonsson (C),  Bodil Ceballos (MP), Ulla Andersson (V)
 Lövgren (FP), sammankallande Regionstyrelsens utskott näringslivs/infrastruktur

 

Inga kommentarer: