Sidor

söndag 16 juni 2013

s försöker skrämma kommunala tjänstemän till tystnad..

s vill skicka signalen till de kommunala medarbetarna att man inte ska ta emot besök från alliansens företrädare. På annat sätt går det inte att tolka s närmast desperata och obegripliga debattartikel i GD igår. S försöker även styra bort fokus från debatten om den direkt skadliga politiken som de röda partierna föreslår för Gävleborg.

Bakgrunden till s utspel är att jag har skickat ett brev till ett stort antal företag och organisationer, liksom kommunernas näringslivsavdelningar, där jag ber om exempel på företag som drabbas särskilt hårt av de rödgrönas straffskatter. Kommer s angrepp att lyckas? Nej, självfallet inte. Jag har fått in över 30 företag som vill ha besök och diskutera dessa frågor, och det kommer mejl hela tiden, så om syftet från s var att försöka skrämma näringslivet till tystnad så blev det i själva verket en bumerangeffekt mot dem själva.

Det som också är intressant med s utspel är att de inte tycker att kommunala tjänstemän ska göra göra besök med politiker. Det borde då betyda att media från och med nu (självklart inte Radio Gävleborg och SVT Gävle-Dala) bevakar om s lever som de själva vill lära andra. Kommer det nu att vara tjänstemän närvarande tillsammans med s eller inte? Är det slut med alla resor till Frankrike och Sydafrika och USA med ledande tjänstemän från Gävle kommun? Den resan som Carina Blank (s) genomförde med Helene Åleskog, kommunledningskontorets chef,  till USA med Furuviksparken blev  till och med utredd av Riksenheten mot korruption. Det är alltså slut med de utflykterna eftersom det är s länsordförande som skriver under debattartikeln med s riksdagsledamöter.

Jag tycker att s borde gå ut och genomföra en egen jobb och företagsturne istället för att skriva debattartiklar. Det vore bra för dem att besöka arbetsplatser med många unga anställda där man då får klara besked. Om man fördubblar arbetsgivaravgivaravgifterna för unga så måste vi varsla personal.

Vi moderater i Skatteutskottet besökte hotell och restauranger i Båstad förra veckan. Där var hotelldirektören mycket tydlig. Blir det en dubbelstöt mot oss - dubbla arbetsgivaravgifter och fördubblad restaurangmoms så handlar det om ca 20 anställda bara på den arbetsplatsen.

Politik för eller emot jobb gör skillnad!


Mitt svar till s går att läsa nedan här i GD;

Moderaterna genomför just nu 2 000 olika besök runt om i Sverige i ett projekt som heter Framtidens Jobb. Där möter vi många olika människor på arbetsplatser och företag som berättar för oss om hur vi tillsammans kan skapa fler jobb i Sverige. I Gävleborg blir det också en sommarturné där jag har gått ut i en bred förfrågan till näringslivets organisationer, enskilda företag och till de kommunala näringslivscheferna. De frågor som jag bedömer som särskilt allvarliga för länet är;
1. Ett införande av kilometerskatt som skulle drabba åkerinäringen och även exportföretag i Gävleborg. Räknar man med kilometerskatt och koldioxidskatt innebär det en kostnadsökning för åkeriföretagen med 170 000 kronor per lastbil och år. Vilka konsekvenser skulle det få för vår viktiga exportindustri i Gävleborg?
2. En fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Vilka konsekvenser skulle det innebära för det enskilda företaget som drabbas?
3. En höjning av restaurangmomsen. Restaurangnäringen är en viktig arbetsgivare i Gävleborgs län, framför allt för unga och utrikes födda. Riksdagens Utredningstjänst har räknat fram hur många jobb som finns i restaurangbranschen i Gävleborg och hur många av dem som arbetar som är unga under 26 år respektive utrikes födda. Vad skulle det betyda för enskilda företag om restaurangmomsen fördubblades?
4. Det saknas en energiöverenskommelse i det rödgröna blocket. Vi vet att v och mp kräver en snabb kärnkraftsavveckling vilket skulle leda till kraftigt ökade elkostnader för företagen i länet. Vilka konsekvenser skulle det få med dubbla elpriser för enskilda företags konkurrenskraft?
Man förstår socialdemokraternas frustration över att vi moderater genomför en omfattande jobb- och näringslivsturné i sommar i länet och som vanligt försöker de flytta fokus från sakfrågan, näringspolitiken, till en formfråga.
Självklart är det en rättighet för vilken riksdagsledamot som helst att ställa frågor till näringslivets organisationer, kommunala näringslivsbolag och enskilda företag för att försöka få reda på konsekvenser av politiska förslag och beslut.
Det vore märkligt om man inte hade det arbetssättet. Hur ska vi annars kunna få reda på hur politiska förslag och beslut påverkar företag eller privatpersoner? Sedan är det upp till var och en att bedöma om man har möjlighet att ge exempel eller om man inte vill följa med / eller om man vill följa med, på besök. Jag noterar att det ofta är kommunala chefstjänstemän som medverkar på besök när s kommunalråd gör företagsbesök och ska vi tolka s debattartikel som att det är slut med det nu?
Du som läser den här artikeln och vill ha besök av mig på moderaternas företags och jobbturné i Gävleborg – tveka inte att höra av dig till mig. Berätta gärna även för s hur dessa negativa förslag påverkar ditt företag och din arbetsplats.
Det är faktiskt ditt jobb det handlar om. Vill du behålla det eller riskera att få sluta på din arbetsplats efter valet 2014?

Lars Beckman Riksdagsledamot, M

S angrepp hittar du nedan här och även i GD.

I sommar ska Moderaternas riksdagsledamot Lars Beckman åka på turné. I ett brev till näringslivscheferna i Gävleborgskommunerna ber han om tips som bidrar till att beskriva hur de rödgröna oppositionspartiernas skattechock kommer att drabba både företagare och privatpersoner.

Relaterat

Utöver dessa önskemål om underlag för inspel, vill han att tjänstemännen förmedlar kontakter mellan företagare och moderata företrädare och medverkar på möten. Under förra valrörelsen köpte Moderaterna in arbetskraft i sitt kampanjarbete under valrörelsen. Nu tar man tydligen steget vidare och vill involvera kommunalt anställda tjänstemän i sina kampanjer. Detta är verkligen ett nytt grepp!
Socialdemokraterna i Gävleborg för mer än gärna en debatt med Moderaterna om näringslivsfrågor och regional utveckling i synnerhet som Moderaternas brist på egna förslag är anmärkningsvärd. Vi ser mycket fram emot att möta Moderaterna i valrörelsen 2014.

Men vi ställer oss minst sagt undrande inför strategin att kommunala chefstjänstemän på detta vis ska försöka förmås att valarbeta för Moderaterna.
Yoomi Renström
Ordförande för Socialdemokraterna i Gävleborg
Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Per Svedberg
Elin Lundgren
Gävleborgs S-riksdagsledamöter

Inga kommentarer: