Sidor

måndag 17 december 2012

Margareta Larsson m debatterar skolan i Gävle

Margareta Larsson m kollega i fullmäktigegruppen har ställt en interpellation om skolan i Gävle vilket debatteras just nu.- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: