Sidor

lördag 10 november 2012

Dagens Nyheter skriver om alliansstyrda Uppsala som har lägst arbetslöshet i Sverige.


DN skriver om alliansstyrda Uppsala som har lägst arbetslöshet i Sverige och i samma artikel konstateras att s styrda Gävle har högst arbetslöshet.


Enligt artikel beror Uppsalas framgångar på att man har ett rikt näringsliv med många olika företag inom tjänstesektorn.

I Gävle skrämmer s v och mp ledningen iväg företagen eller så väljer de att inte etablera sig i staden. Det är 60 minuter emellan de två städer som har lägst resp högst arbetslöshet i Sverige. Jag ser fram emot att våra lokala tidningar (den statliga radion kommer inte att göra det) verkligen börjar granska hur det kommer sig att Uppsala är så framgångsrikt. Hur arbetar man med nyföretagarfrågor? Hur arbetar man med att undvika kommunal osund konkurrens? Hur arbetar man med att stärka grundskolan för att ge barnen en bra start i livet osv osv...

Politik gör skillnad och med rätt styrning av en kommun så går det att skapa lokal framgång.

Som bekant så såg Gävleborna det här i kommunvalet 2010 och det var över 50 % av Gävleborna som röstade på en annan kommunledning. Det var fler som röstade på alliansen i kommunvalet än på s och v och lägger man till mp till alliansen så var det fler än 50 % som röstade på en annan kommunledning. Den enda anledningen till att s styr är att man genom att dupera valkretsarna i kommunen har för många mandat i kommunfullmäktige i förhållande till valresultatet.

Det här hoppas jag att vi ska ändra på till nästa val i Gävle. Dels genom att kf och Länsstyrelsen följer lagen och gör lika stora valkretsar i Gävle och dels genom att lagen ändras så att vi inför kommunala utjämningsmandat.

Inga kommentarer: