Sidor

tisdag 23 oktober 2012

Svensk Åkeritidning skriver om min och Ulf Bergs motion liksom Företagsbladet.

Svensk Åkeritidning har fångat upp mitt och Ulf Bergs pressmeddelande om den kaos som utbrutit runt tillsynsavgifter för färdskrivare pga att Transportstyrelsen skickar ut avgift även till fordon som uppenbart inte ska belastas av avgifterna liksom Företagsbladet. Statliga Radio Gävleborg - om de har hört av sig? Nej, de har fullt upp med att istället anklaga alla företagare i Gävleborg för diskriminering. En annan infallsvinkel i deras jobbkampanj hade varit att ställa relevanta frågor om varför det är lägst arbetslöshet i allianstyrda Uppsala och högst i s v och mp styrda Gävle, men då blir det väl för komplicerat kanske?

Inga kommentarer: