Sidor

tisdag 23 oktober 2012

Rullstolstaxi i Gävle - motion inlämnad till kommunfullmäktige i Gävle


             2012-10-22

 
Den här motionen om behovet av rullstolstaxi även i Gävle har jag lämnat in idag.
 

Kommunfullmäktige

 

MOTION

 
I Stockholm genomför det offentliga en upphandling med taxiföretag för rullstolsburna, vilket går under benämingen rullstolstaxi, och gäller för personer med funktionshinder som medför att man inte alltid kan resa med vanligt färdtjänstfordon. I Stockholm är det tre leverantörer som har fått avtal om att köra rullstolstaxi.

Den enskilde individen kan beställa sin taxi genom att ringa direkt till något av de upphandlade taxiföretagen alla dagar i veckan och när som helst på dygnet. Resenären avgör vilket bolag resan ska ske med. Det finns också möjlighet att frivilligt samplanera sina resor med rullstolstaxi. Det tillkommer ingen extra avgift för att använda rullstolstaxi istället för ordinarie färdtjänst och högkostnadsskyddet brukar gälla.

Rullstolstaxi innebär en stor frihet för den enskilde, som får ökad möjlighet att leva ett vanligt och funktionellt liv och Gävle borde inte vara sämre än Stockholm i det här avseendet.

Jag hemställer att Gävle kommun utreder möjligheterna till att införa Rullstolstaxi Gävle.

 

Lars Beckman (m)

Inga kommentarer: