Sidor

tisdag 23 oktober 2012

Interpellation om den märkliga trafikavstängningen i Gävle är inlämnad av mig till kommunfullmäktige!


 

                                                                 INTERPELLATION

             
Avspärrningar av Gävle Centrum – hur togs beslutet och av vem?


Köpmännen i Gävle centrum har fått kännbara problem av de avstängningar som har skett i Gävle centrum. En del köpmän har till och med fått dagskassor som har minskat upp till 50 % och det i en redan hårt pressad situation.


När företagarna gjorde sin marknadsplan för 2012 så kunde de självklart inte drömma om att den socialdemokratiska kommunledningen skulle stänga av gator och vägar och därmed tappa omsättning. En trafikavstängning som den som är genomförd skapar mycket snabbt andra trafikflöden och konsumtionsmönster hos konsumenten och vi som har varit med länge kommer fortfarande ihåg trafikavspärrningen 1995 där en av Gävles största sportbutiker aldrig fick tillbaka sina kunder och sin omsättning efter avspärrningen.
 

Enligt intervjuer av ansvariga tjänstemän så var det enligt order från de två

s- kommunalråden som beslutet på delegation togs. Det väcker i sin tur frågor om demokratin i Gävle och beslutsgången.

 
  1. Vem har fattat beslutet om trafikavstängning?
  2. Varför gavs direkta instruktioner från s-kommunalråden om avstängning?
  3. Borde inte detta beslut ha tagits i ansvarig nämnd?
  4. Finns det andra beslut i Gävle kommun som tas på delegation av tjänstemän efter instruktioner från s-politiker?

 

Lars Beckman (m)

 

                                           

 

 

                                           

 

Inga kommentarer: