Sidor

torsdag 28 juni 2012

Viktig rapport om funktionshindrades barn och ungas livsvillkor!

SVD Brännpunkt skriver Folkhälsoinstitutets generaldirektör mfl om Barn med funktionsnedsättning som har sämre hälsa än andra barn, mobbas mer och lever oftare i ekonomiskt utsatta hushåll, enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Fler tidiga insatser för dessa barn och deras familjer behövs.

Det är viktigt att frågan uppmärksammas och tyvärr finns det stora bristfälliga kunskaper i många kommuner om hur funktionshindrade barn ska bemötas och att de får en utbildning i sin takt, och att de vuxna i skolan arbetar aktivt för att alla ska inkluderas.

Jag har ett bra exempel från ett konfirmationsläger i Undersvik.

Där var det två flickor som är funktionshindrade som gick på ett konfirmationsläger och för att alla ungdomar skulle hamna på samma höjd så gjorde man alla aktiviteter för alla unga sittande första två dagarna, och lek mm anpassades så att alla kunde vara med. Det fick till följd att alla behandlades lika osv. Så det går att med enkla medel anpassa en situation så att alla kan vara med. Det handlar om attityd och bemötande.

Inga kommentarer: