Sidor

tisdag 26 juni 2012

Pressmeddelande: Rapport presenterad idag om förvaltning av vilda djur!

PRESSMEDDELANDE

2012 06 26
Nya Moderaterna presenterar rapport  idag om vilda djur där bl a vargfrågan belyses och föreslår omfattande förändringar.
Idag presenterades en rapport om förvaltningen av vilda djur av Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i Miljö och jordbruksutskottet samt Lars Hjälmered, miljö och jordbruksutskottet. Idérapportens innehåll belyser och beskriver utmaningarna med förvaltningen av vilda djur. Huvudfrågan är hur en modern och ekosystembaserad förvaltning av vilda djur kan uppnås. I Gävleborg har det arrangerats två stora möten med deltagare från hela länet i Ljusdal och Söderhamn och i rapporten konstaterar man att på mötet i Söderhamn så var det första gången alla olika aktörer satt vid samma bord och samtalade med varandra - inte om.

Rapportförfattarna föreslår bland annat:

- Ökad folklig förankring i förvaltningen av vilda djur för att värna artrikedom och livskraftiga viltstammar, exempelvis genom förvaltningsplaner för varg och andra relevanta arter.

- En ny, sammanhållen lagstiftning för förvaltning av vilda djur snarast tas fram. Den bör beakta relevanta internationella överenskommelser och anpassas efter dagens förhållanden.

- Ett samlat ansvar för förvaltning av vilda djur, såväl i regeringskansliet som på myndighetsnivå, bör införas. Vi föreslår att det samlade ansvaret ligger på landsbygdsdepartementet och Skogsstyrelsen.
- Rollen för viltförvaltningsdelegationerna bör vidgas.


 - Arbetsgruppen föreslår att man inom ramen för de nationella förvaltningsplanerna skapar utrymme för regionala hänsynstaganden som har en flexibilitet gentemot nationella mål.
- Arbetsgruppen föreslår att man bör se över möjligheten att ta bort hela revir i län med stor vargtäthet.

- Den genetiska förstärkningen av vargstammen bör fortsätta, utan att öka antalet vargar

Lars Beckman, Riksdagsledamot för Nya Moderaterna Gävleborg säger i en kommentar till rapporten:

- Det är viktigt att man ska kunna bo och verka i hela landet, och genom den här rapporten så kan nu ett första steget tas till ett omtag i förvaltningen av vilda djur säger Lars Beckman.

- Bengt- Anders Johansson och Lars Hjälmered har lyssnat in synpunkterna från de olika aktörerna i Gävleborg och det är uppenbart nödvändigt att alliansen tillsammans nu tar ett omtag i den här frågan och utvecklar politiken ett steg till. Genom att föreslå att besluten i dessa frågor förs närmare medborgarna genom att viltförvaltningsdelegationerna får ett större inflytande i förslaget så borde det gå att ta större hänsyn till de lokala förutsättningarna i Gävleborg avslutar Lars Beckman.

 
Länk till rapporten hittar du här!

Kontakt:

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot för Gävleborgs län


Tel. 070 - 361 36 96

Inga kommentarer: