Sidor

söndag 10 juni 2012

Nya Moderaterna föreslår inrättande av en välfärdsinspektion!

Trots en rad reformer under flera års tid kan Moderaternas äldregrupp konstatera att det krävs fortsatta förbättringar av tillsynen inom äldreomsorgen. Därför föreslår gruppen att tillsynsverksamheten skärps och får en egen och oberoende ställning genom inrättandet av en välfärdsinspektion.


Denna välfärdsinspektion skulle kunna kontrollera kvaliteten inom äldreomsorgen strukturerat och regelbundet. Den skulle med fördel kunna arbeta proaktivt för att förebygga missförhållanden, men även agera i efterhand. Lärdomarna från inspektionen kan också återföras till verksamheterna så att de kan åtgärda missförhållanden och förbättra sitt arbete.


Inspektionen bör ha ett tydligt mandat att utfärda föreskrifter, varningar och se till att icke-fungerande verksamheter drabbas av tydliga påföljder. Vi ser därför att en välfärdsinspektion också ges befogenhet att dela ut till exempel vites- och bötesförläggande. Är missförhållandena av mycket allvarlig karaktär ska välfärdsinspektionen kunna stänga äldreboenden.


Välfärdsinspektionens arbete får inte enbart baseras på dokumentstudier eller resultera i ökad byråkrati. Det är också viktigt att påpeka att en välfärdsinspektion inte ska ses som en myndighet som finns till för att övervaka och kontrollera medarbetarna. Inspektionen finns där för att genom sin strukturerade uppföljning öka tryggheten för medarbetarna då inspektionens rapporter blir en sorts garanti eller certifiering för verksamheten de arbetar i.


Moderaternas partisekreterare Kent Persson medverkar i SVT Rapport:


 

Inga kommentarer: