Sidor

söndag 3 juni 2012

Idag hade jag kunnat träffa och lyssna till Hillary Clinton..

Idag hade jag kunnat lyssna till Hillary Clinton, utrikesminister i USA. Det kom ett mejl sent i fredagskväll till oss alliansledamöter som är verksamma i miljö och jordbruksutskottet att vi kunde delta i den miljökonferens som startar nu kl 14 med miljöminister Lena Ek, under närvaro av Kronprinsessan Victoria. Tyvärr så fick jag inte ihop det med övriga åtaganden idag, så nu lär det ju tyvärr dröja innan man får träffa USA´s utrikesminister Hillary Clinton.

Om innehållet i konferensen:

Koalitionens arbete med SLCP

Sverige har tillsammans med USA, Mexiko, Canada, Ghana, Bangladesh och UNEP initierat en global koalition, Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants, för minskade utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (CCAC SLCP). Det globala initiativet lanserades vid ett ministermöte i Washington i februari 2012. I april genomfördes i Stockholm det första officiella mötet i koalitionen. Idag har även Colombia, Japan, Nigeria, Norge, samtliga G8-länder, Europeiska Kommissionen och Världsbanken anslutit sig till koalitionen.

De har därmed åtagit sig att göra egna utsläppsminskningar av SLCP. Arbetet inom koalitionen är ett komplement till arbetet med att minska utsläppen av de långlivade växthusgaserna som bedrivs inom ramen för FN:s klimatkonvention.

Inga kommentarer: