Sidor

onsdag 27 juni 2012

Hur kommer det sig att s styrda kommuner har så mycket högre barnfattigdom än allianstyrda?

Just nu pågår det en stor kampanj där Sverige Radio vill lyfta upp barnfattigdomen på agendan. Det är vällovligt. Men i vart fall i Radio Norrbottens sändningar så skickar man ut signalen att det är s som kan lösa det, genom högre bidrag. Thomas Böhlmark har gjort ett bra blogginlägg som visar att det är i s-styrda kommuner som barnfattigdomen är högst. Vad säger det om vilka partier som kan lösa frågan?

Sedan så måste han hålla tungan i rätt mun. Givet allt annat lika, om Gävle kommun och andra kommuner tar emot många ensamstående flyktingbarn - eller utrikesfödda med många barn - så kommer barnfattigdomen att öka genom att genomsnittsinkomsten är lägre för dem som kommer till Sverige. Men barnet från Somalia - kommer det att uppleva att man kommit till en fattigare miljö än vad man hade i Somalia? Nej, självklart inte.

Det betyder också att om Gävle tar emot 300 barnfamiljer från Somalia och andra länder så kommer alltså SR Radio Gävleborg med det sätt man mäter på, att larma om att barnfattigdomen ökat men i själva verket är det ett antal barn som har fått det bättre genom att komma till Sverige och vårt län.

Så när du tar del av nyheten om barnfattigdom, fundera då över den vardag som du möter? Har dina grannar och du själv fått det bättre sedan 2006 eller sämre? Är det bra eller dåligt ur solidarisk synpunkt att hjälpa andra medmänniskor att få komma till Sverige?

Det bästa sättet att bekämpa fattigdom är att människor får arbete. Det är så man skapar sin egen vardag och sitt eget liv, och det är därför alliansens arbetslinje är så viktig.

Sedan finns det grupper i samhället som har mycket svårt att få ett jobb på en reguljär arbetsmarknad. Exempelvis unga funktionshindrade eller utrikesfödda och för dem är det av avgörande betydelse att samhällets skyddsnät fungerar - genom att vi hjälper alla att få ett jobb.

Anledningen till att s politik skapade fattigdom för många människor var just att man inte hade en jobbpolitik - och det har man inte heller idag- utan man gav bonus till Försäkringskassan efter hur många de kunde förtidspensionera istället för bonus efter hur många man kunde hjälpa tillbaka till arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: