Sidor

söndag 10 juni 2012

Gefle Dagblad låter s tala fritt till läsarna idag utan minsta lilla kritiska fråga om varför företagen lämnar just Gävle


I GD får s en helsida gratisreklam utan kritiska motfrågor. S arrangerade ett s.k jobbseminarium igår och i artikeln får s företrädaren påstå att Gävles stora problem beror på den framgångsrika alliansregeringen. Journalisten ställer inte den självklara frågan. Hur kommer det sig att det är högst arbetslöshet i s styrda Gävle medan det är lägst i alliansstyrda Uppsala? Samma nationella regering men helt olika nivåer på företagandet och arbetslösheten!

Samma journalist hade med lite enkel research kunnat titta på hur många som är inskrivna på Högskolan i Gävle och alla högre utbildningar och gjort en tidsserie på 10 år bakåt och då kunnat konstatera att vi har aldrig haft så höga nivåer på antalet inskrivna på högre utbildningar i Sverige sedan alliansen tog över 2006, men varför ställa kritiska motfrågor till s? Det var 433 450 inskrivna på den högre utbildningen i Sverige enligt den senaste statistiken för helår, och 2006 var det 388 966.  Det är en ökning med 11 % så alliansen är den regering som har satsat mest på högre utbildning än vad någon s regering har varit i närheten av.

Det viktiga med högre utbildning är dock inte antalet platser utan kvaliteten i den utbildning som bedrivs och här håller alliansen på med ett mycket viktigt och mödosamt arbete med att kvalitetsgranska den högre utbildningen.


Inga kommentarer: