Sidor

måndag 11 juni 2012

Företagsbesök idag hos ett företag som s vill förstatliga.

Idag besöker jag ett företag inom järnvägsunderhåll. En bransch som s vill förstatliga tillsammans med den övriga oppositionen. Att Trafikverket avrådet från det, och konstaterar att underhållet kommer att bli cirka 25% dyrare bryr sig inte s om, och inte heller bryr man sig om att företagsklimatet skulle försämras kraftigt om staten börjar med att förstatliga företag.

Ett alternativ till att förstatliga företag skulle kunna vara att göra som landstinget Gävleborg gör. Man köper helt enkelt över personalen från de privata företagen. Landstinget Gävleborg betalade 500 000 till var och en av de anställda som arbetade på ett privat företag för att de skulle byta arbetsgivare från det privatägda företaget till det offentliga landstinget Gävleborg.

Inga kommentarer: