Sidor

onsdag 27 juni 2012

Ännu en utbildning på Högskolan i Gävle som får omdömet bristande kvalite!

Högskoleverket publicerar idag ännu en kvalitetsundersökning och tyvärr får Högskolan i Gävle omdömet bristande kvalite på den aktuella utbildningen. Den här gången är det folkhälsovetenskap som får underkänt.

Det är alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund som initierat den granskning som nu sker och mot denna granskning har s och övriga oppositionen varit emot. Det är mycket illa att det bedrivs utbildningar som inte håller tillräckligt hög kvalite och det är också det perspektivskifte som nu förändras. Från märkliga volymkrav på 50 % av en åldergrupp till nu ett perspektiv med hög kvalite på utbildningarna.

För den som har följt debatten mellan mig och högskolerektorn i Gävle så är det också mitt perspektiv. Vi ska bedriva en utbildning av hög kvalite på Högskolan i Gävle och det bästa målet för att nå det är att göra ett mycket nära samarbete mellan Högskolan i Gävle och närliggande univsitet. Ett mycket bra alternativ är självklart att slå samman Högskolan i Gävle med Uppsala univsitet eller Mittuniversitet. Gör vi inte något så kommer Högskolan i Gävle att väljas bort av studenterna. Varför ska jag välja en utbildningsort där oberoende utvärderingar visar på bristande kvalite i utbildningarna?

Högskolan i Gävle förklarar det inträffade i ett prm som du hittar här!

Vårdfokus skriver också om det utvärderingen och det hittar du här!Inga kommentarer: