Sidor

tisdag 13 mars 2012

Nya Moderaterna i Norrlandslänen (där Gävleborg inte har ingått) har tagit fram en särskild norrlandsrapport som presenterades idag!

Nya Moderaterna presenterade idag den norrlandsförbundet som de 4 nordligaste länen tagit fram. Gävleborg har inte ingått i gruppen då vi som län har sökt oss söderut istället, och där vi är en del av mälardalen men en del av de åtgärder man föreslår har absolut bäring även på vårt län.

Saila Quicklund säger följande på Moderaternas hemsida:

Den största utmaningen är kanske att locka fler människor att bosätta sig i Norrland. Hur ska ni göra det?

-Vi förslår ett antal åtgärder som är hämtade direkt ur intervjuerna, för utveckling och tillväxt i Norrland. Några av förslagen är:

* Kommunerna måste bli bättre arbetsgivare
* Högskolorna och universiteten måste få fler platser och program
* Fortsatta satsningar på infrastruktur
* Bredband måste byggas ut
* Villkoren för mikrolån till småföretagare måste bli bättre

Hur går ni vidare?
Vi kommer under våren att besöka de fyra nordligaste länen tillsammans med Handelsminister Ewa Björling. Syftet är att fortsätta arbetet med att lyssna in hur förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Norrland kan förbättras.

Arbetsgruppen består av:
Saila Quicklund, ordförande
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Edward Riedl
Krister Hammarbergh
Johan Johansson
Lena Asplund
Eva Lohman
Leif Edh
Anders Ågren
Anders Josefsson
Elise Ryder Wikén

Inga kommentarer: