Sidor

torsdag 19 maj 2011

Mediadebatten går vidare. Idag beskriver MTG sin syn på DN debatt

Det är bra att fler företrädare för media bemöter den intensiva lobbykampanj som de statliga medierna ägnar sig åt inför den kommande utredningen om framtidens media politik. Idag skriver företrädare på MTG på DN debatt. Jag delar synen om att staten måste verka för konkurens på lika villkor även inom mediaområdet och den rapport från Riksdagens Utredningstjänst som jag och Carl-Oskar Bohlin tog fram som visar att SR har fått 35.9 miljarder i bidrag medan de fria och oberoende radioföretagaren betalt 2 miljarder borde stämma till eftertanke.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: