Sidor

fredag 3 december 2010

Vilken vinst gjordes på försäljningen av Furuviksparken?

När Furuviksparken såldes av Gävle kommun till Tom Widorsson så fanns det andra intressenter som var beredda att betala ett väsentligt högre pris för anläggningen. Det vet jag eftersom jag hade kontakter med en mycket seriös intressent. Det företaget hade varit en långsiktigt stabil ägare som hade nödvändigt kapital för att göra investeringar i parken.

Av olika anledningar, oklart för mig varför, så fick inte parken säljas till den seriösa köparen som ville betala det högsta priset. Det ställer nu krav på Gävle kommun att kräva att köpeskillingen mellan Widorsson och den köparen som det nu blev, att offentligt tala om vad priset var för parken, och synliggöra den eventuella vinst som uppstått. Detta har stor betydelse för det pris som eventuellt ska sättas på den mark som Gävle kommun äger i det gemensamt ägda fastighetsbolaget.

Det priset bör enligt min mening sättas genom att öppet förfaringssätt där Gävle kommun självklart ska ha högsta möjliga marknadsvärde! Vill inte bolaget betala det priset som är marknadsmässigt så bör andelen säljas till någon som är villig att betala det pris som begärs.

Det blir en mycket olustig känsla i kroppen att de högsta kommunala beslutsfattarna har rest i USA under trivsamma former med de privata ägarna, för att sedan det ska förhandlas fram ett objektivt pris. Hela affären är mycket olustig. Det är dock inte ovanligt i socialistiska styren att de företagare som lever makten gynnas ekonomiskt av detta.

I en öppen och transparent ekonomi där alla behandlas lika så är dettta inte möjligt men i Gävle där partiet styrt de sista 100 åren så lever man som att det vore en socialistisk planekonomi. För att undvika alla misstankar så borde alltså alla ekonomiska transaktioner upp på bordet, inklusive hur mycket arbetarrörelsen betalade för det partiarrangemang som LO betalade för den s.k Fackens dag på furuvik. Eller är det så enkelt att det ledningen på parken förlorar på ett arrangemang tar man igen med råge på andra ekonomiska transaktioner? Ett winwin förhållande mellan alla parter? Förutom Gävle kommuns invånare som inte har fått bästa priset för parken när den såldes.

3 kommentarer:

PEJ sa...

NÄR ska Moderaterna redovisa sina BIDRAGSgivare ????

bara en stilla undran!!!!!

Lars Beckman sa...

Moderaterna tar inte emot bidrag från juridiska personer, men uppenbarligen tar s i Gävle emot bidrag från just juridiska personer.

PEJ sa...

bullshir, Lars - och du vet det...