Sidor

torsdag 2 december 2010

Egenföretagare bör få välja kortare karenstid! Enigt socialförsäkringsutskott föreslog det idag.

Egenföretagare bör få möjlighet att välja en kortare karenstid än de sju dagar de har idag. Det menar ett enigt socialförsäkringsutskott och noterar den kritik som kommit från många företagare till de förändringar som genomfördes i juli. Från den första juli i år är den kortaste karenstiden för egenföretagare sju dagar. Det innebär att man inte får någon ersättning från Försäkringskassan den första veckan man är sjuk. Före den första juli hade företagare normalt en karensdag men kunde välja att ha fler karensdagar och då betala en lägre egenavgift. Nu föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag ta fram möjlighet till en kortare karenstid för egenföretagare.

3 kommentarer:

PEJ sa...

erkänner du att Alliansen gjorde FEL ???

Lars Beckman sa...

Ja, det var inte en bra konstruktion. Även om egna företagare är sjuka mycket sällan så upplevsdet som en orättvis konstruktion. De egna företagare som kontaktade mig hade aldrig varit sjuka men ville ha den tryggheten som det innebär att ha en kortare karenstid.

Politik är en process där frågor drivs framåt, och behövs beslut korrigeras så ska man inte vara främmande för det.

PEJ sa...

now we´re talking - fixa felet då!