Sidor

onsdag 16 december 2009

Svar till Carina Blanck publicerat på Arbetarbladet.se

Arbetarbladet har publicerat mitt svar till den av Carina Blanck (s) undertecknade mycket märkliga debattartikel i dagens tidning. Det känns som ett spännande koncept att man har fler debattartiklar på nätet i AB och inte enbart i tidningen. Det kanske bidrar till en spänstigare och snabbare debatt i Gästrikland, till gagn för väljarna och samhällsintresserade personer.

Svar till Carina Blanck!

Carina Blanck (s), nästa gång du skriver under ett svar till mig så läs vad jag ursprungligen skrivit, nämligen att ingen regering eller kommunledning i världen kan påverka en lågkonjunktur eller strukturomvandling.
Det kan inte Gävle kommun heller påverka men det en kommunledning kan påverka är att få en bättre näringslivsstruktur i kommunen och ett bättre företagsklimat.

Det handlar nu om att kortsiktigt hjälpa de som påverkas av strukturomvandlingen vidare till nya arbeten. Där finns det mycket goda erfarenheter att ta tillvara från Söderhamn där dåvarande AF chefen gjorde ett fantastiskt arbete tillsammans med Söderhamns kommun för att förbättra företagsklimatet och att besöka samtliga företag i kommunen för att söka reda på varje enskilt arbete som kan finnas ledigt ute på företagen. Det handlar alltså om att i första hand lyssna på jobbskaparna, företagarna och deras behov.

Berit kvist, som numera har lämnat Arbetsförmedlingen i söderhamn och är politiskt aktiv för Socialdemokraterna i Söderhamn har mycket att tillföra i form av erfarenheter från telekomindustrins strukturomvandling i en kommun. Använd de personer som var inblandad i Söderhamn som konsulter för de gjorde ett fantastiskt arbete, prestigelöst, målmedvetet och resultatet var också gott. Det man gjorde har också gett långsiktiga effekter i form av ett nära samarbete med företagen i kommunen.

Gävle borde ta efter projektet På Spaning Efter Tillväxt med just Berit Kvist som projektledare. Det behövs ett prestigelöst samarbete mellan alla aktörer i Gävle. Uppenbarligen verkar inte Carina Blanck dela den uppfattningen utan försöker göra politik av strukturomvandlingen men det förtjänar inte de som berörs utan de vill ha nya arbeten i en kommun med ett gott företagsklimat och många växande företag.


Lars Beckman

Kandidat till Riksdagen för Nya Moderaterna.

Inga kommentarer: