Sidor

tisdag 11 maj 2010

Regeringen har inrättat ett välfärdsutvecklingsråd och Pernilla från Ockelbo sitter med liksom Anna-karin Eklund!

Regeringen har skickat ett pressmeddelande om att man inrättat ett välfärdsutvecklingsråd och Pernilla Hålen från Op Assistans i Ockelbo är med liksom Förbundsordförande Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet. Kul för hela länet att de bidrar med sina kunskaper och erfarenheter för att utveckla hela Sveriges välfärd.

Hela prm är här;

Regeringen inrättar Välfärdsutvecklingsrådet

Regeringen har beslutat att inrätta ett Välfärdsutvecklingsråd. Rådet ska ge regeringen stöd i frågor som rör utveckling av välfärden med fokus att förbättra förutsättningarna för valfrihet, entreprenörskap och innovativt företagande för att uppnå ökat inflytande för medborgarna, ökad kvalitet samt fortsatt utveckling av vård- och omsorgssektorn.

Signhild Arnegård Hansen har utsetts till ordförande och kommer att leda arbetet i rådet. Näringsminister Maud Olofsson och socialminister Göran Hägglund kommer att delta aktivt och följa rådets arbete.

I rådet ingår personer från olika typer av utförare, bransch- och personalorganisationer med erfarenhet av företagande och idéburen verksamhet inom välfärdsområdet.

Följande personer har utsetts att ingå i rådet:

Ordförande:
Signhild Arnegård Hansen

Ledamöter:
Generalsekreterare Eva Andersson, Sveriges privattandläkarförening
Klinikchef Charlotte Barouma, Wästerläkarna
Vd Mats Berggren, SwedenBIO Service AB
Vd Richard Bergström, Läkemedelsindustriföreningen
Stadsdirektör Jan Björinge, Umeå Kommun
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, Landstinget i Jönköping
Koncernchef och vd Henrik Borelius, Attendo AB
Landstingsdirektör Mona Boström, Stockholms läns landsting
Vd Arto Brushane, Caretech AB
Ordförande Ingrid Burman, Handikappförbunden
Förbundsordförande Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet
Företagsledare Pernilla Hålén, OP Assistans AB
Kommunalråd Gösta Jedberger, Lekeberg kommun
Distriktssköterska Helena Karlsson, Bjäresystrarna i Skåne
Vd Åsa Keller, HomeMaid AB
Ordförande Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Vd Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech
Näringspolitisk chef Ulf Lindberg, Almega
Vice vd Elisabet Mattsson, Vägen ut
Förbundsordförande Eva Nilsson-Bågenholm, Sveriges läkarförbund
Generalsekreterare Lars Pettersson, Famna
Vd/verksamhetschef Omsorg Vilbert Solemanian, Basic Care Unit
Förbundsordförande Ylva Thörn, Svenska Kommunalarbetarförbundet
Styrelseordförande och ägare Christina Wahlström, Mama Mia AB
Vd Johan Wallér, Sveriges apoteksförening
Vd Britta Wallgren, Capio S:t Görans sjukhus

Inga kommentarer: