Sidor

fredag 26 februari 2010

Landstinget Gävleborgs besparingsförslag - bara riktad mot patienterna - byråkraterna skonas!

Landstingets tjänstemän har tagit fram ett antal besparingsförslag som alla riktar udden mot patienter och sjukvård. Vän av ordning hade kanske tyckt att man i första hand borde se över alla andra möjliga besparingsmöjligheter som fredar sjukvården men som innebär att vi måste dra ned på annat. Antalet byråkrater kan man förmodligen dra ned på drastiskt utan att det för den skull leder till en sämre sjukvård, förmodligen är det tvärtom, det leder till en bättre sjukvård då sjukvården kan ägna sig åt just det istället för interna möten och andra stora utgiftsposter i en tjänsteproducerande organisation. Det man saknar är ledarskapet och de långsiktiga målen för Landstinget Gävleborgs verksamhet. Det är en av de första åtgärderna Patrik Stenvard måste göra som ny ordförande i Landstingsstyrelsen. Att genom ett aktivt ledarskap visa vägen ur krisen och inte minst hans erfarenhet från industrin kommer att komma väl till pass för att förbättra produktionsflödena och ledtider, som både förbättrar för patienten och minskar kostnader eftersom verksamheten blir effektivare.

Man måste också våga vända på kulturstenarna och alla icke nödvändig verksamhet som innebär att man istället kan freda sjukvården i länet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har en känsla av att tjänstenmännen lägger fram ideer...sen är det väl politikerna som ska besluta...men kan det vara så illa i vårat landsting att man hoppar över politikerna...hoppas känslan är kanon fel.