Sidor

måndag 7 december 2009

Studie och yrkesvägledare

Den 23-25 mars är det en stor nationell konferens i Gävle med fokus på samverkan skola och arbetsliv. Hela programmet finns på Gävle kommuns hemsida under SSA fliken.

Studie och yrkesvägledare har en mycket viktig uppgift att vägleda ungdomar att välja rätt utbildning som passar den enskilda ungdomen. Men SYV kan inte göra det här själv utan det krävs en aktiv lärarkår och ett aktivt näringsliv som ger en bra bild av det kommande arbetslivet. Ett arbetsliv som också är i stor förändring med många nya spännande yrken som växer fram. Egentligen ska skolan utbilda för yrken som vi inte vet finns idag.

Prao och praktik är viktiga verktyg och jag skulle även vilja se att alla lärare i sina lektioner väver in kontakter med omvärlden så att ungdomarna vet varför man lär sig saker, då blir skolan både roligare och mer innehållsrik. Som politiker handlar det om att vara en god arbetsgivare och ge lärarna tydliga målsättningar. Jag kommer ihåg när jag och Gunilla De Mare satt i en arbetsgrupp och skulle vara med och arbeta fram en skolplan för Gävle. Vi fick strida för att det skulle stå i skolplanen i Gävle att en av skolans uppgifter var att faktiskt förmedla kunskap.

Socialdemokraterna hade många olika målsättningar som skulle skrivas in i skolplanen om internationell solidaritet mm men väldigt få mål handlade om att ungdomarna faktiskt skulle få med sig kunskap och där finns säkert en förklaring till att Gävle rasar i lärarfackens skolranking över vilken kunskap ungdomarna i Gävle har.

Inga kommentarer: