Sidor

torsdag 15 februari 2018

Vilka reformer krävs för att förbättra integrationen? Är mer företagande vägen framåt för att stärka etableringen?

Inbjudan: Riksdagsseminarium om ett av valårets hetaste frågor

 
Vilka reformer krävs för att förbättra integrationen? Är mer företagande vägen framåt för att stärka etableringen?

 

Onsdagen den 14 mars kl. 11.30 – 13.00 bjuder riksdagsledamoten Lars Beckman in till lunch- seminarium om jobbskapande som grunden för integration i gästmatsalen i Riksdagen.

 
Sverige står med tydliga problem på arbetsmarknaden. Även om sysselsättningsgraden är hög är strukturarbetslösheten bland unga och utrikes födda påtaglig. Problemen i utanförskapsområden är därtill problematisk. Under mandatperioden har ett antal åtgärder införts för att åtgärda problemen, men är de tillräckliga? Och hur kan politiken medverka till att integrationen stärks genom fler riktiga jobb i riktiga företag?


Medverkande

Jan Edling, tidigare LO-ekonom och nu aktuell med rapporten ”den svenska arbetsmarknaden under 3 decennier”, föredrar sin rapport i korthet och aktuell problembild .

 Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv, ger aktuell bild av läget på arbetsmarknaden och en kort genomlysning av aktuella reformer under mandatperioden. Han redogör även för näringslivets reformprioriteringar under kommande år.

Anastasia Georgiadou, VD för Almninia Assistens, ger sin syn på hinder och möjligheter för företagande och vilka problemområden som behöver lösas för att stärka jobbskapandet. 

 Joakim Carlsson, VD för Sibylla, berättar om sin verksamhet vilka möjligheter som ges med fler inträdesjobb och företaget som jobbmotor och integrationsmotor.

Tarek Malak, franchisetagare på Sibylla och utsedd till årets framtidschef 2017 av tidningen Chef.

Siavosh Dirakthe, social entreprenör och föreläsare

Seminariet avslutas med en paneldiskussion och samtal med publiken.

 Moderator: Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på Timbro

………………….

OSA senast tisdagen den 9 mars till:


 

Inga kommentarer: