Sidor

onsdag 10 januari 2018

Usel vinterväghållning kommer att debatteras i riksdagen när mina frågor besvaras!

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att förbättra vinterväghållningen i Sverige? För alla oss som bor utanför tunnelbanenätet i Stockholm är det en väsentlig del av infrastrukturen på vintern

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/brister-i-vintervaghallningen_H510310

Inga kommentarer: