Sidor

fredag 5 januari 2018

Besök på Hemvärnet måndag den 8/1

Pressmeddelande:

Måndag den 8 januari besöker Riksdagsledamöterna Lena Asplund ledamot av Försvarsutskottet och Riksdagsledamot Lars Beckman Hemvärnet i Gävleborg!

Hemvärnet har idag en betydande roll för Sveriges försvarsförmåga och utgör drygt 40 procent av Försvarsmakten. En viktig utmaning som hela Försvarsmakten står inför är hur man bättre rekryterar och behåller personal inom försvaret. Stora antal avhopp kostar Försvarsmakten både pengar och förlorad kompetens. Även svårigheter med rekrytering har varit ett problem under en längre tid. För att lösa de här problemen så måste Försvarsmakten bli en mer attraktiv arbetsgivare vilket i sin tur bland annat innebär bättre löner och en anställning och utbildning som är gångbar på den civila arbetsmarknaden.

Omvärlden ställer idag helt nya och hårda krav på vårt land. Utmaningarna för den svenska Försvarsmakten är många men de kan och måste lösas. Det finns helt enkelt inte något annat alternativ för att värna den frihet och säkerhet som vi alla tar för given efter 200 år utan krig.

Syftet med besöket är att lyssna på vilka behov som Hemvärnet i Gävleborg ser för att fortsätta utveckla Sveriges försvarsförmåga, och vad man anser är viktigast för att skapa trygghet i Gävleborg avseende försvarsförmågan.

Media är välkommen att medverka i delar av programmet mellan 11.00 – 12.00

Medverkande på besöket förutom Lena Asplund och Lars Beckman är Anders Jansson, ordförande för Moderaterna Gävle ( tillika tjänstledig Överstelöjtnant )

För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96


Inga kommentarer: