Sidor

lördag 1 april 2017

Pressmeddelande: Otillräckliga åtgärder vid otillåtna bosättningar!


Pressmeddelande: Lars Beckman kritiserar regeringen för otillräckliga åtgärder vid otillåtna bosättningar!

 
I Gävleborg har det under många år varit ett stort problem med otillåtna bosättningar så som bärplockarläger eller olovliga bosättningar med EU-migranter. Det är ett steg i rätt riktning att regeringen har tagit fram ett förslag till ny lagstiftning men det är otillräckligt och missar målet säger Riksdagsledamot Lars Beckman (M) i en kommentar till propositionen från regeringen.  

 - Regeringen har i media gjort ett stort nummer av att man vill ge ökade möjligheter att snabbt avlägsna olovliga bosättningar men det verkar snarast vara ett mediejippo istället för en lagstiftning som löser frågan säger Lars Beckman vidare.

 Det bör i första hand vara en polisiär uppgift att tillvarata en markägares rättigheter under pågående brott. Mot denna bakgrund bör polisen i de flesta fall kunna ingripa i större utsträckning än vad man idag gör mot olovliga bosättningar. Givet att detta inte alltid sker i tillräcklig omfattning är det bra att kronofogdens verktyg också förstärks. Problemet är dock att lagförslaget missar målet i på ett antal avgörande frågor:
 

Identifiering

 Idag uppställs ett krav på att identifiera alla personer man vill avlägsna från en olovlig bosättning, många gånger är det därför omöjligt att avhysa någon eftersom personerna i fråga antingen saknar identitetshandling eller inte låter sig identifieras. I regeringens framlagda förslag slopas det strikta identifieringskravet, men sökanden tvingas fortfarande vidta ”rimliga åtgärder” för att identifiera svaranden. Det riskerar vara ett för högt uppställt krav och få samma effekt som dagens lagstiftning.

 
Kostnadsaspekten

Idag kostar det 600 kr per person sökanden önskar avhysa. Det skapar mycket höga kostnader för berörda markägare när lägren är stora. Regeringen föreslår en schablon om 5000 kr per bosättning som ska avhysas.  Det innebär att det för markägaren blir dyrare än idag att avhysa små olovliga bosättningar. Den moderata utgångspunkten är att markägaren, som redan drabbats av att ha fått sin egendom förstörd inte ska behöva belastas med kostnader för att få sina rättigheter tillvaratagna.

 
Proportionalitetsbedömning


Regeringen vill införa en proportionalitetsbedömning som grund för avhysningsmomentet. Detta är inget kronofogdemyndigheten ägnar sig åt idag och riskerar att fördröja processen samtidigt som det kan försvåra att markägarens rättigheter kränks. Markägarens rättigheter bör inte inskränkas av en proportionalitetsbedömning.

 Riksdagen bör nu omarbeta regeringens förslag så att problemet med otillåtna bosättningar upphör i Gävleborg och Sverige säger Lars Beckman (M) i en avslutande kommentar och förutsätter att v mp och s ledamöter från Gävleborg stödjer de förändringar som Moderaterna ser är nödvändiga för att lösa frågan.

 

För mer information, ring Lars Beckman 070 361 36 96

  

 

2 kommentarer:

Unknown sa...
Lån och finansiering till individer


Om du behöver ekonomisk hjälp, tveka inte att kontakta oss. Du kan få ett lån i intervallet mellan 30.000 SEK och 10.000.000 SEK på mycket gynnsamma villkor i all laglighet och tillförlitlighet. För mer information om finansieringsarrangemang, kontakta oss via e-post. E-mail: capakredit@gmail.com

REMY.CREDIT sa...

behöver du ett lån? Skicka oss ett e-postmeddelande remy.credit111@gmail.com Skicka ett e-postmeddelande till remy.credit111@gmail.com Hej Hur mår du idag ?? Behöver du ett brådskande lån nu under de närmaste 6 - 12 timmarna nu utan stress eller dröjsmål REMY. CREDIT är här för att lösa alla dina problem idag. Vi ger lån med 2% ränta, skicka ett mejl nu för dina brådskande lån Skicka ett e-postmeddelande, vi har ett lån till dig via e-post nu {remy.credit111@gmail.com} whatsapp: +46769618757 Skicka oss ett e -postmeddelande remy.credit111@gmail.com Vi har ett lån till dig REMY.INC