Sidor

lördag 1 april 2017

Mikael Damberg lämnade tyvärr ett ickesvar på min skriftliga fråga om hur vi ska få fler kvinnliga företagare i Sverige.

För en tid sedan ställde jag frågan till Mikael Damberg (S) vad regeringen avser att göra konkret för att öka andelen och antalet kvinnliga företagare i Sverige. Bakgrunden till frågan är självklart den näringslivsfientliga politik regeringen för på många områden - men särskilt på de områden där det finns flest kvinnliga företagare.

Dambergs "svar" lämnar mycket övrigt att önska vilket jag självklart kommer att påminna honom i kommande debatter:


Svar på fråga 2016/17:1043 av Lars Beckman (M) Fler kvinnliga företagare

 
Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för konkreta åtgärder för att öka andelen kvinnliga företagare i Sverige nästa år.

Kvinnors företagande är en strategisk tillväxtfråga, och regeringen anser att det är viktigt att fler kvinnor driver företag. En mångfald av företag och företagare är viktigt för näringslivets kon­kurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Därför bedriver regeringen en aktiv näringspolitik som syftar till att företag och företagare ska ha goda förutsättningar att starta, växa, exportera och anställa.

 Regeringen är mån om att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhets­perspektiv. Det gäller också näringspolitiken. Därför kommer vi fortsätta att med en aktiv näringspolitik arbeta för att stärka och förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag i Sverige. Regeringen är mån om att de offentliga företagsfrämjande resurserna ska vara tillgängliga för alla på likvärdiga villkor, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, bransch eller var i landet företaget har sin bas. Att tillvarata hela befolkningens kompetens, företagsamhet och erfarenhet behövs för att maximera Sveriges konkurrenskraft.

Därför är det mycket glädjande att Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2017 Sverige visar att kvinnors företagsamhet ökar och når en ny rekordnotering.

 
Stockholm den 21 mars 2017

 

 

Mikael Damberg

Inga kommentarer: