Sidor

måndag 17 april 2017

Kommer det ett igångsättningsbesked från regeringen för Gävle Hamn imorgon i budgeten?

Kommer det besked om Gävle Hamn imorgon från regeringen? Trafikverket och hela regionen väntar på igångsättningsbesked!