Sidor

söndag 22 januari 2017

En skandal i skandalen!

Det är naturligtvis en skandal i skandalen att inte styrelse och revisorer upptäckt missförhållanden i det kommunala försäkringsbolaget. Det är inte media som ska upptäcka brister utan det är de interna kontrollsystemen som ska fungera! Tyvärr skedde det inte utan avslöjandet om spritorgierna avslöjades tyvärr av AB. Det kräver sannolikt förändringar av såväl styrelse som revisorer för fungerar inte kontroll och uppföljning så måste det rättas till!

http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/darfor-behovs-vi-utan-en-oberoende-press-hade-du-aldrig-fatt-reda-pa-att-skattepengar-anvands-till-spritfester

Inga kommentarer: