Sidor

lördag 7 januari 2017

Svenska folket föredrar en M-ledd regering enligt SVT idag.

Idag redovisar SVT en ny opinionsundersökning som man har gjort där man har ställt två realistiska regeringsalternativ mot varandra. En M-ledd regering mot dagens S-ledda. Svenska folket föredrar en M-ledd enligt SVT. Den som vill ha en ny alliansregering måste självklart rösta på M och alliansen. Man kan inte rösta på andra partier och tro att det blir en alliansregering helt enkelt. Anledningen till att vi har olyckan Löfven som statsminister var att ett antal borgerliga väljare valde bort M och alliansen till förmån för ett annat parti. Man kan säga att Löfven sitter på ett SD mandat.

Med det sagt, så är det nu upp till oss moderater att utveckla vår politik och skaffa oss en trovärdighet från väljarna, för en ny regering. Det saknas sannerligen inte konfliktområden. Skatter, ordning och säkerhet, företagsklimat och en aktiv jobb och näringspolitik bara för att ta några exempel. På skatteområdet så haglar det farliga förslag som sänker tillväxten i Sverige, utöver de cirka 70 miljarder som mp v och s har höjt skatterna med. Var är rättvisan i att vi som bor i Gävleborg och som är beroende av bilen ska drabbas av den värsta bensinskattehöjningen som någonsin har genomförts i Sverige?

Var är rättvisan i att den mörkröda mp/s regeringen har gjort stora breda skattehöjningar - med nettolönesänkningar efter skatt för alla som arbetar, för att man istället bygger ut bidragssystemen kraftigt. Vilken målgrupp ser s när man har höjt flerbarnstilläggen exempelvis? Är det inte bättre att de familjer som har många barn får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb, istället för att vara i utanförskap med livslånga bidrag?

Här har vi moderater en viktig uppgift att arbeta för att fler kommer i jobb i växande företag. Politik handlar alltid om att prioritera och det måste alltid löna sig att arbeta före att gå på bidrag i ett utanförskap. Med en sådan politik där vi värnar samhällets resurser så behöver man inte heller skära ned på LSS och funktionsnedsatta, som verkligen behöver samhällets stöd.


Inga kommentarer: