Sidor

torsdag 9 oktober 2014

Det är inte någon (stats)kupp om alliansen tar över styret i Gävle.

Idag gick det tydligen en chock genom vissa delar av Gävle. Gefle Dagblad twittrade ut att alliansen skulle "kuppa" till sig makten i Gävle. Vad består då kuppen i?

Alliansen har dragit slutsatsen att väljarna i Gävle har tröttnat på närmare hundraårs styre av s och vill ha förändring på riktigt genom ett nytt styre. I en demokrati så är det så att kommunfullmäktige väljer vilka politiker som ska styra Gävle. "Kuppen" består alltså av att inte alliansen snällt och lydigt ska lägga ned rösterna och släppa fram ett minoritetsstyre från s, utan avser att låta kommunfullmäktige pröva vilken laguppställning och vilket styre man vill se i Gävle den kommande mandatperioden.

Det är fullt rimligt att låta demokratiskt valda politiker av Gävleborna välja styre för det kommande året. Det är alltså inte en kupp på något sätt. När alliansen vann valet så sa s politikern Marita Ulvskog att det var en statskupp. Tänk, så ovant det är med vissa för demokrati och demokratiskt valda beslut, och allmänna och fria val.

1 kommentar:

Maria sa...

Hej Lars! Med "kupp" syftade jag på överraskande handling, vilket är definitionen enligt SAOL. När jag frågade allianspartierna dagen efter valet om de tänkte försöka styra Gävle i minoritet blev svaret nej. Därav överraskande. Olyckligt om ordvalet förde tankarna till "statskupp" som är någonting helt annat. Mvh, Maria C, GD