Sidor

fredag 2 maj 2014

Ulla Andersson vägrade sluta kalla sig kommunist så sent som 2004 ...Vad beror det på att media har så svårt att granska just vänsterpartisters märkliga förhållningssätt till kommunism?

Ulla Andersson vägrade att sluta kalla sig kommunist så sent som 2004 kunde man läsa i Gefle Dagblad. Hur kommer det sig att det är medialt och socialt accepterat att kalla sig (och därmed vara) kommunist i Sverige? Den som är nazist får löpa gatlopp - med all rätt - men ideologin kommunism står verkligen också för folkmord förtryck och ondska. Här har uppenbarligen såväl media som skolan misslyckats med folkbildningen.

Så här skrev Gefle Dagblad i sin artikel:

"Men anledningen till att vi tog bort k:et var inte att vi skulle jaga bort kommunisterna utan för att öppna upp partiet till att bli en front för alla vänsterorienterade personer i Sverige, berättar Fakhroddin Fani, avgående ledamot i kommunfullmäktige i Gävle.Han kallar sig dock inte själv för kommunist.GD har pratat med de flesta av vänsterns ledamöter i Gävles kommunfullmäktige och i landstingets fullmäktige för att pejla läget i diskussionen kring partiet.

Samtliga utom oppositionsrådet Ulla Andersson i Gävle vill ogärna beteckna sig som kommunister.
För Ulla Andersson står begreppet för ett klasslöst samhälle fritt från förtryck. För andra kan det vara synonymt med en brutal förtryckarregim som Sovjetunionen eller Kina.Det beror helt och hållet på vad man lägger in för betydelse i begreppet kommunism."

Forum för levande historia konstaterar på sin hemsida följande om kommunism:

Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av de kommunistiska regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja. Terrorn riktades ofta mot den egna befolkningen, till och med mot de egna partimedlemmarna. Man kunde anklagas för att vara klassfiende, spion eller kontrarevolutionär. Straffen kunde vara deportation, tortyr eller avrättningar.

--

Det är alltså en avskyvärd ideologi och Ulla Andersson är vänsterpartiets finansministerkandidat enligt Jonas Sjöstedt. Det är alltså inte en ersättare i en kulturnämnd i norrlands inland vi pratar om, utan en av de absolut ledande vänsterpartisterna i Sverige som inte har ett rent förflutet i sin inställning till den avskyvärda ideologin kommunism.

Vad beror det på att inte media granskar henne och många andra vänsterpartisters skamliga förhållningssätt till en ideologi som Forum för levande historia konstaterar har begått några av de värsta brotten i mänsklighetens historia?

Jag hoppas verkligen inte att det beror på att en sån betydande del av svenska journalister betraktar sig som vänster och att man därför håller rent mot nazism men negligerar kommunism. Det vore förskräckligt. Alla extrema ideologier ska hållas korta, oavsett om det är nazism kommunism eller rasism.

Inga kommentarer: