Sidor

måndag 27 januari 2014

Företagsklimatet i Gävle försämras i år igen!

Svenskt Näringsliv skriver:

Trots att ett nytt näringslivsprogram har sjösatts i Gävle under 2013 sjunker årets sammanfattande omdöme om företagsklimatet och hamnar återigen på en inte helt godtagbar nivå. Företagen pekar på att attityden till företagande bör förbättras hos kommunens politiker och tjänstemän. Det finns ett klart behov av en förbättrad dialog mellan företagen och kommunen. Kommunens upphandlingar och tillämpning av lagar och regler bör också förbättras. Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet sjunker från 2,9 till 2,8.

Läs artikel om företagsklimatet här:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavle/forsamrat-foretagsklimat-i-gavleborg_211933.html


Inga kommentarer: