Sidor

tisdag 28 januari 2014

Bärplockningsseminarium i Riksdagen idag


Seminarium:

Våra bär ska tas tillvara samtidigt som markägare upplever stora olägenheter av bärplockare. Hur löser vi det?

 
Den svenska allemansrätten är unik och någonting som vi ska vara stolta över och skydda och bevara. De senaste åren har det kommit många bärplockare från andra EU-länder vilket ställt till stora olägenheter för markägare med nya frågeställningar att hantera och lösa för samhället. Det finns många frågor som måste hanteras såväl kommunalt som nationellt. Idag plockas endast fem procent av alla bär i Sverige. Därmed finns det utrymme för att än mer bär kan plockas. Samtidigt måste situationen förbättras både för dem som plockar bären liksom för våra markägare.

Vad hände under den gångna bärplockningssäsongen? Vilka åtgärder kan vidtas? Kan vi tillämpa befintlig lagstiftning eller behöver denna ändras?

 Välkommen till ett spännande seminarium om bärplockning där vår panel diskuterar utmaningar och möjligheter, därefter följer en öppen debatt. Begränsat antal platser.

 MEDVERKANDE:

Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog

Arne Ruth, Fd chefredaktör DN         

Stig Kihlén, Boende i Mehedeby

Leif Öster, Skogsägare Dalkarlshyttan

Deniz Cetin, Jurist på Kronofogdemyndigheten

 

Moderator: Ann-Britt Åsebol, Riksdagsledamot (M)

TID:  Tisdag den 28 januari 2014 kl. 13:00 – 15:00

PLATS:  L4-17, Ingång Mynttorget 2

 

Anmälan sker till cecilia.blomberg@riksdagen.se senast fredagen den 24 januari 2014 kl 16.00.

 

Varmt välkomna hälsar Riksdagsledamöterna från Dalarna och Gävleborg (M): Tomas Tobé, Margareta B-Kjellin, Lars Beckman, Ulf Berg, Ann-Britt Åsebol och Carl-Oskar Bohlin

Inga kommentarer: