Sidor

söndag 8 december 2013

Pressinbjudan utskickad till pressträff i Järvsö imorgon på Järvzoo!


PRESSINBJUDAN


2013-12-07

 
Nya siffror från Riksdagens utredningstjänst visar att Gävleborgs län får väsentligt mindre stöd per person från Tillväxtverket än andra län, trots stort behov! Frågan är hur det har kunnat bli så? Vilka kan konsekvenserna bli för investeringar och tillväxt i Gävleborg om det inte rättas till i ?  

 
Gävleborgs län har under många år haft utmaningar på arbetsmarknaden och har  likaledes under mycket lång tid toppat statistiken för arbetslöshet, utanförskap och låg andel företagare. Därför är det av synnerligen stor vikt att bryta den utvecklingen.

 
I Destination Järvsö pågår det en spännande och önskvärd utveckling med att bygga ut destinationen som besöksmål, med planering för ett nytt hotell. Då är det viktigt att bl a Region Gävleborg arbetar aktivt med att säkerställa att turister kan ta sig till Järvsö men även till Härjedalen mfl med den s.k fjällvägen. Ett projekt som nu Region Gävleborg beslutat sig för att minska stödet i framtiden genom att inte medverka i styrgrupp och arbetsgrupper enligt uppgifter. Det kan få mycket olyckliga konsekvenser för besöksnäringen och riskerar att minska länets inflytande i framtiden i de viktiga besöksnäringsfrågorna.

 
Vidare har Tillväxtverkets beslut stor betydelse för möjligheterna för företagen att investera i vårt län. Riksdagsledamot Lars Beckman har tagit fram en utredning med hjälp av Riksdagens utredningstjänst som visar att Gävleborg i många avseenden är missgynnat när det gäller beslut från Tillväxtverket.. Ett exempel ur rapporten;
 

Tabell 4. Fördelning av utökade medel per norrlandslän (kronor, utbetalda medel per person)

 

Län
 
 
 
Folkmängd
 
Ursprunglig fördelning
2011-2014
Omfördelning av medel inför 2013
Ny fördelning 2011-2014
Utbetalda medel
till länen 
2011+2012
Utbetalda medel per person
2011+2012
Dalarna
276 565
4 840 848
 
4 840 848
2 420 424
8,75
Gävleborg
276 130
3 273 856
 
3 273 856
1 636 928
5,93
Jämtland
126 299
9 078 048
 
9 078 048
4 539 024
35,94
Norrbotten
248 545
14 946 475
 
14 946 475
7 473 238
30,07
Västerbotten
259 667
9 185 376
 
9 185 376
4 592 688
17,69
Västernorrland
242 155
3 727 077
-931 769
2 795 308
1 863 538
7,70

 
Rapporten visar på stora skevheter och frågan är på vilket sätt det, tillsammans med Region Gävleborgs agerande, skadar utvecklingen inom besöksnäringen i Gävleborg. Tillväxtverkets beslut sker alltid i nära samråd med Region Gävleborg och Länsstyrelsen och andra aktörer genom medfinansiering och här finns det utrymme för stora förbättringar kommande år,.


Media inbjuds till presentation av rapporten om medel från Tillväxtverket och en konsekvensbeskrivning av följderna av Region Gävleborgs beslut att inte stödja det projekt som syftar till att man ska kunna ta sig via väg till Järvsö och vidare till andra turistdestinationer..


Tid: måndag den 9 december klockan 13.30

Plats: Järvzoo, cafeterian

 Medverkande;

 VD Järvzoo Jens Larsson, representant för besöksnäringen

Lars Molin, oppositionsråd Ljusdals kommun (M)

Erik Nygren (M) Ljusdal

Lars Beckman Riksdagsledamot (M)

 
Kontaktuppgifter:


Lars Beckman (M)                           

Riksdagsledamot Gävleborgs län                        

070 - 361 36 96                       

Frågorna som är ställda till Riksdagens utredningstjänst;
Stöd FRÅN TILLVÄXTVERKET

Uppdraget gäller stöd från Tillväxtverket i avsikt att gynna regional tillväxt. Vid jämförelser är intresset fokuserat främst på en jämförelse över andelen stöd till regioner som ingår i samma stödområde.

1. Hur många projekt har Tillväxtverket beviljat sedan 2008?

2. I vilka branscher har Tillväxtverket beviljat stöd?

3. Vad är den genomsnittliga stödnivån i % från Tillväxtverket? Finns det
skillnader mellan olika branscher? Exempelvis industriprojekt respektive turism?

4. Hur många projekt har Tillväxtverket beviljat respektive avslagit i Gävleborgs län?

5. Vad är den genomsnittliga stödnivån i % från Tillväxtverket avseende projekt
i Gävleborg?

6. Om man jämför insatserna från Tillväxtverket mellan olika län i samma
stödområde - finns det skillnader i insats?

7. Gör Tillväxtverket samma bedömning för projekt i Gävleborg som i exempelvis
Jämtland?( stöd i % av investeringen i samma branscher)

8. Vad är den genomsnittliga handläggningstiden från ansökan till beslut?
Skiljer det sig mellan olika branscher och län?

Inga kommentarer: