Sidor

måndag 2 december 2013

Om Ulla Andersson (V) får bestämma har ingen råd att äga sin bostad - vilket självfallet är syftet med förslaget

Till och från kommer det upp en debatt om att man borde försämra och ta bort ränteavdragen. Från vissa organisationer kommer förslaget därför att man då säger att man ska sänka kapitalbeskattningen i motsvarande grad. Det skulle innebära en kraftigt sänkt skatt för dem med stora kapitalinkomster.

Från Vänsterpartiet kommer det förslag om att ta bort ränteavdraget. Då handlar det främst om att man vill hindra människor från att äga sin bostad, oavsett om det är en villa eller bostadsrätt. Rent ideologiska skäl alltså. Ju färre som äger sin bostad desto större möjlighet att du röstar på vänstern tycker alltså Ulla Andersson.

DI skriver om det här idag, och nu har även ett alliansparti gått ut med att man vill ta bort ränteavdragen. Det tycker jag är lika fel som när Ulla Andersson uttrycker samma uppfattning. Svenska folket ska kunna lita på att det finns långsiktiga spelregler när det gäller så viktiga frågor som bostadslån.

Av samma anledning är jag emot att fastighetsskatten återinförs liksom förmögenhetsskatten, och på toppen av det ska även arvs och gåvoskatten återinföras om V får bestämma. Eller med andra ord, först ska V hårdbeskatta alla människor medan man lever, och sedan fortsätta beskattningen efter döden har inträffat. V, som tyvärr inte granskas i media, har en politik som skulle innebära ett systemskifte i Sverige. Det vore ett samhälle som få skulle känna igen, och med dem vill S bilda regering.

Det trygga säkra alternativet i Sverige är istället fortsatt alliansregering, och vi Moderater kommer inte att acceptera försämrade ränteavdrag i modern tid, som jag bedömer det.

Inga kommentarer: